Skip to main content

Філадельфійський ПЛАН

Філадельфійський ПЛАН
випуск облігацій корпоративного трасту установ для фінансування покупок обладнання, за якими титул (право на орендоване майно) залишається у установи, яка розпоряджається обладнанням, до тих пір, поки не будуть викуплені облігації . Термін використовується в практиці США.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.