Skip to main content

СЕЛЯНСЬКЕ

СЕЛЯНСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО, фермерське - форма вільного підприємництва у вигляді самостійного господарюючого суб'єкта з правом юридичної особи. Таке господарство представлено окремим громадянином, його сім'єю або групою об'єдналися осіб, вироб-дящих, переробних і продають сільськогосподарську продукцію. Фермерське господарство використовує земельні наділи, що знаходяться у власності фермерів, в довічне успадковане володіння або взятому в оренду. Головою селянського господарства, які представляють його інтереси, є один з дієздатних його членів. Господарство ведеться на принципах економічної вигоди.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.