Skip to main content

Об'єкт життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

підприємство, організація, установа, діяльність якого спрямована на вирішення питань першочергового життєзабезпечення населення, достатнього для збереження життя і підтримки здоров'я людей в надзвичайній ситуації мирного і воєнного часу.

EdwART. Словник термінів МНС 2010