Skip to main content

Природна екологічна система

об'єктивно існуюча частина природного середовища, яка має просторово-територіальні межі і в якій живі (рослини, тварини та інші організми) і неживі її елементи взаємодіють як єдине функціональне ціле і пов'язані між собою обміном речовиною і енергією: ункціонірующіе все разом елементи утворюють стійку цілісність системи (екологічну рівновагу). Порушення екологічної рівноваги призводить до несприятливих екологічних наслідків.

EdwART. Словник термінів МНС 2010