Skip to main content

Військовий конфлікт

форма вирішення міждержавних або внутрішньодержавних протиріч з двостороннім використанням військового насильства. Поняття "В. к." охоплює всі види збройного протиборства в соціально-політичних цілях, включаючи світові, регіональні, локальні війни і збройні конфлікти. У сучасному міжнародному праві терміни "В. к." і "війна" вживаються як синоніми.

EdwART. Словник термінів МНС 2010