Skip to main content

РИНКОВА ЕКОНОМІКА

РИНКОВА ЕКОНОМІКА
(market economy) Економіка, в якій значна частина економічних рішень приймається виходячи з інформації, наданої ринками. Ринкову економіку слід відрізняти від планової економіки, в якій більшість важливих рішень приймається в результаті централізованого встановлення агрегатних кількісних показників. Перевага ринкової економіки полягає в тому, що формуються на ринках ціни передають інформацію про попиті на різні товари і послуги і витратах їх виробництва і поставки. Ціни також створюють стимули до розширення прибуткових і скорочення неприбуткових видів діяльності. Недоліки чисто ринкової економіки полягають у тому, що не враховуються зовнішні фактори (externalities), в тому, що ринок може бути деформований існуванням монополій (monopolies), і в тому, що підсумковий розподіл доходів може бути неприйнятним з соціальних причин. На практиці в економіці більшості країн по-різному поєднуються елементи ринкового саморегулювання і державного планування.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

РИНКОВА ЕКОНОМІКА
економіка, заснована на принципах вільного підприємництва, різноманіття форм власності на засоби виробництва, ринкового ціноутворення, договірних відносин між господарюючими суб'єктами, обмеженого втручання держави в господарську діяльність.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.