Skip to main content

Функціональна підсистема РСЧС

створюється федераьним органом виконавчої влади для організації роботи щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в сфері його діяльності та дорученої йому галузі економіки. Організація, склад сил і засобів, порядок діяльності функціональних підсистем РСЧС визначається положеннями про них затвердженими керівниками соответвуют федеральних органів виконавчої влади за погодженням з МНС Росії.

EdwART. Словник термінів МНС 2010