Skip to main content

Паводок селевий

один з типів потоків, що займає проміжне положення між типовим селевих (грязе- і водокам'яні) потоком і паводком. Від типових селевих потоків відрізняється слабкою насиченістю уламковим матеріалом (щільність 1100кг / м 3 ), від паводків - кратковременностью і селевих типом гидрографа. Елементи селевого процесу - зрив вимощення русла, висока насиченість уламковим матеріалом, перенесення великих уламків - реалізуються не на всьому протязі, а на окремих ділянках русла. Це знаходить відображення в обмеженому розвитку акумулятивних форм селевого рельєфу. П. с. характерні для аридних низько- і среднегорій субтропіків, особливо в умовах деградованих ландшафтів, а також для гірських районів Субарктики.

EdwART. Словник термінів МНС 2010