Skip to main content

СИСТЕМА ФЕРМЕРСЬКОГО КРЕДИТУ

СИСТЕМА ФЕРМЕРСЬКОГО КРЕДИТУ
(Farm Credit System, FCS) Американська федерація банків і фермерських ощадно-позичкових асоціацій, яка займається кредитуванням фермерів і власників ранчо . Облігації Системи фермерського кредиту гарантуються федеральним урядом США.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.