Skip to main content

СХИЛЬНІСТЬ До ЗАОЩАДЖЕННЯ

СХИЛЬНІСТЬ До ЗАОЩАДЖЕННЯ
(propensity to save) Частина доходу, яким люди мають у своєму розпорядженні, але не хочуть витрачати на споживання. Середня схильність до заощадження показує загальну суму бажаних заощаджень як частина сукупного доходу; гранична схильність до заощадження - це частина доходу, яку людина хоче додатково заощадити. Схильність до заощадження і схильність до споживання, середня або гранична, в сумі завжди дорівнює 1. На величину середньої і граничної схильності до заощадження можуть впливати такі чинники, як сукупні активи індивіда, ліквідність і інфляційні очікування.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.