Skip to main content

Катастрофа промислова

велика промислова аварія, що призвела за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей або руйнування і знищення об'єктів, матеріальних цінностей у значних розмірах, а також призвела до серйозного збитку навколишньому середовищу.

EdwART. Словник термінів МНС 2010