Skip to main content

Рівняння БЕРТАЛАНФФІ

Рівняння БЕРТАЛАНФФІ
запропоноване Л. ф. Берталанффі (1957) рівняння для визначення росту тварин:

де W - маса організму; h - константа анаболізму; K - константа катаболізму. Показник ступеня п Берталанффі брав за одиницю. Рівняння берталанффі використовується при розрахунках вторинної продукції.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.