Skip to main content

Фон техногенний радіаційний

доза випромінювання, що створюється джерелами іонізуючого випромінювання, що використовуються в різних сферах людської діяльності або що утворюються в результаті цієї діяльності.

EdwART. Словник термінів МНС 2010