Skip to main content

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ТЕРМІН

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ТЕРМІН
вказаний в трудовому контракті період, протягом якого наймана особа проходить випробування на предмет виявлення його придатності, встановлення відповідності працівника йому доручається. Згідно із законом спитательний термін не повинен перевищувати трьох місяців.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.