Skip to main content

ТЕСТ a-Z

ТЕСТ AZ
(від англ. Test - досвід, випробування), по Кнеппу, визначення токсичності, при якому критерієм шкідливості вважають зміну кількості виділеного кисню при асиміляції у зелених рослин і споживання кисню при бактеріальному розщепленні.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.