Skip to main content

Техногенні впливи

впливу промислових і сільськогосподарських технологій, транспорту і комунікацій , а також об'єктів військового призначення, які викликають порушення життєдіяльності населення, функціонування об'єктів економіки, систем державного управління, навколишнього середовища. Т. в. визначаються призначенням об'єктів техносфери і створюваних ними небезпек - енергетичних, інформаційних, біологічних; вони розрізняються тривалістю (короткострокові, тривалі, циклічні), ступенем (надслабких, слабкі, сильні, надсильні), допустимостью (допустимі, неприпустимі), контролируемостью (контрольовані, неконтрольовані).

EdwART. Словник термінів МНС 2010