Skip to main content

Табуляграмах

табуляграмах
(від лат. tabula і грец . gramma- письмовий знак, риса, лінія) звітний документ, результат розрахунку, видрукуваний на табуляторі або принтері комп'ютера. :

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.