Skip to main content

СИСТЕМНІ ЗМІННІ екосистеми

СИСТЕМНІ ЗМІННІ екосистеми
основні елементи математичної моделі екосистеми, що представляють собою ряди чисел, які використовуються для вираження стану або положення системи в будь-який момент часу. Зазвичай вважається, що екосистеми складаються з ряду компонентів або блоків; одна або кілька системних змінних використовуються в моделях для характеристики кожного компонента.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.