Skip to main content

СИНЕРГІЗМ ЗАБРУДНЮВАЧІВ

СИНЕРГІЗМ ЗАБРУДНЮВАЧІВ
взаємодія первинних забруднювачів, в результаті якого утворюються вторинні забруднювачі, більш небезпечні для живих організмів. Наприклад, окис азоту та вуглеводні вихлопних газів, з'єднуючись в присутності сонячного світла, утворюють нові, більш отруйні речовини, відомі під назвою "смогу фотохімічного"; токсичність фтору у воді збільшується в присутності міді; діоксид сірки (SO 2 ) стає більш токсична в 2-3 рази при надходженні в атмосферу промислового пилу та ін.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.