Skip to main content

Синергетика

Синергетика
(від грец. Synergos - разом діючий), міждисциплінарна область дослідження кооперативних процесів самоорганізації і самодезорганізації в різних системах, в тому числі в живих (наприклад, в популяціях). Поняття і образи синергетики пов'язані, в першу чергу, з оцінкою впорядкованості поведінки: просторові кореляції, параметри порядку, взаємна координація (синхронізація) підсистем, ентропія. Моделі синергетики - це моделі нелінійних нерівноважних систем, що піддаються флуктуацій. Основи синергетики розробив Г. Хакінен (1980).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.