Skip to main content

СІНДІКАТ

СІНДІКАТ
(від лат. sindicatus, sindicus - повірений, представник) 1) об'єднання підприємств, що випускають однорідну продукцію, створене в інтересах організації колективного збуту такої продукції через єдину торговельну мережу. Синдикат засновує загальне торговельне товариство, яка укладає договір про продаж з кожним з членів синдикату. Синдикати можуть створювати і банки. Члени банківського синдикату купують цінні папери, що випускаються будь-яким учасником групи; 2) група інвестиційних дилерів, що погодилася купити новий випуск цінних паперів для поширення між інвесторами.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.