Skip to main content

Симпатричні ПОШИРЕННЯ

Симпатричні ПОШИРЕННЯ
поширення в просторі організмів (близькоспоріднених підвидів, видів і ін.), Що зустрічаються на одній і тій же території. Як правило, ареали близьких видів перекриваються лише частково. Пор. аллопатрических поширення .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.