Skip to main content

СИММЕТРИЧНОЕ РОЗПОДІЛ

СИММЕТРИЧНОЕ РОЗПОДІЛ
(symmetrical distribution) Частота розподілу (frequency distribution), при якій значення змінної равновероятно буде розташовуватися на даному відстані вище або нижче середньої. Якщо f (x) - розподіл з середньою, що має значення m, то розподіл симетрично, якщо f (μ + z) = f (μ - z) для всіх z.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.