Skip to main content

Збитковість галузі

збитковість галузі
(value-subtracting industry) Галузь, в якій вартість випуску менше, ніж вартість придбаних ресурсів, так що величина доданої вартості (value added) негативна. Дана ситуація може виникнути з двох причин: розглянута галузь може отримувати великі субсидії або від уряду, або завдяки перехресного субсидування (cross-subsidization) від прибуткових підрозділів тієї ж самої фірми; іноді проїдання вартості може стати очевидним тільки в тому випадку, якщо використовуються ресурси і випуск продукції визначається в цінах, відмінних від тих, які реально переважають на ринку. Наприклад, у багатьох країнах з плановою економікою частина належали державі галузей виявилася б збитковою, якби використовувані ресурси і випуск продукції оцінювалися за світовими цінами.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.