Skip to main content

Живучість об'єкта

його здатність до збереження працездатності в умовах зовнішніх впливів з боку навколишнього середовища, що виходять за межі нормальних умов експлуатації, на які був розрахований об'єкт. Серед зовнішніх впливів можна виділити особливий клас, пов'язаний з навмисними діями людини, наприклад, диверсіями. При цьому внутрішнє властивість об'єкта витримувати зовнішні впливи характеризується стійкістю. Живучість характеризує здатність функціонувати при заданих умовах впливу (певної сукупності зовнішніх впливів, які є характеристикою небезпеки території), на якій розміщується об'єкт. Якщо об'єкт перемістити на іншу територію, то стійкість його залишиться незмінною, а ось живучість зміниться. Якщо для стійкості протилежним властивістю є умовна вразливість, то для живучості - безумовна вразливість (або просто вразливість).

EdwART. Словник термінів МНС 2010