Skip to main content

ЦІНА БЕЗЗБИТКОВОСТІ

ЦІНА БЕЗЗБИТКОВОСТІ
ціна товару, при якій виробнича фірма має можливість лише покривати свої витрати. Інакше кажучи, ціна, рівна витратам виробництва.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.