Skip to main content

СУБСТРАТ

СУБСТРАТ
(від лат. Substratus, буквально - підстилка), опорний екологічний елемент, службовець в деяких випадках і живильним середовищем. для наземних організмів субстратом є грунт, для водних - грунти (дно) водойм (для бентоса) і водні маси (для планктону ). Характер субстрату залежить від його фізичних властивостей (механічний склад, вологоємність, термостабільність і ін.), хімічного складу і біологічног х компонентів. Зміни (особливо антропогенні), що виникають в субстратах (ерозія, забруднення, порушення механічного складу, осадкообразованіе і ін.), порушують нормальне функціонування прив'язаних до нього спільнот організмів, викликаючи сукцессии екосистеми. Див. також едафотоп . Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.

.