Skip to main content

Субсидіарності

субсидіарності
(subsidiarity) Принцип, згідно з яким рішення з політичних питань повинні прийматися на самому децентралізованому рівні, якщо це ефективно. Рішення, що впливають на атмосферу Землі, необхідно приймати на міжнародному рівні. Рішення, які зачіпають стандарти безпеки транспортних засобів, слід приймати на національному, а можливо, і наднаціональному рівні. У сучасних країнах спостерігається тенденція до зростання частки централізовано прийнятих політичних рішень, від місцевої влади - до урядів країн і від національних урядів - до наднаціональним органам, таким, як Європейський Союз (ЄС) (European Union, EU). Основні аргументи на користь субсидіарності полягають в наступному: по-перше, зараз приймається так багато рішень, що центр не повинен загрузнути в деталях; по-друге, існують національні і локальні відмінності в рівнях доходу, традиціях і соціальних установках, так що загальні, ледь помітні в одних районах, де вони тільки закріплюють загальноприйняті звичаї, в інших будуть вважатися обурливими і неприйнятними.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.