Skip to main content

Стилізовані ФАКТИ

стилізовані ФАКТИ
(stylized facts) Допущення щодо реальної дійсності, що вважаються - принаймні приблизно - вірними. Прикладом є твердження, що постійна частка національного доходу припадає на працю. Хоча все агреговані статистичні показники є сверхупрощеннимі, а багато і неточними, вони, по крайней мере, базуються на спробах виміряти реальність; "стилізовані факти", навпаки, замість оцінок використовують догми.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.