Skip to main content

НАУЧЕНИЕ

НАУЧЕНИЕ
навчання, процес придбання тваринами (в першу чергу молоддю) необхідних навичок ( "знань") від дорослих особин, а також в процесі спілкування між собою. В результаті навчання тварина виявляється краще пристосованим до навколишнього середовища. Здатність до навчання неоднакова у тварин різного філогенетичного рівня.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.