Skip to main content

СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНА

СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНА
поділ економічного об'єкта, підприємств, компаній, установи на підрозділи, відділення, відділи, цехи, лабораторії, ділянки, групи з метою упорядкування управління, налагодження взаємодії ланок, встановлення підпорядкованості і співпідпорядкованості, відповідальності.
Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.

Економічний словник. 2000.