Skip to main content

Стрес емоційний

поняття, яке використовується для визначення широкого кола психічних розладів, які формуються при дії психологічних і фізіологічних чинників (стресорів), що мають сигнальне значення для організму і особистості. С. е. поряд з інформаційним, є варіантом психологічного стресу, який розвивається в несприятливих умовах життєдіяльності на психологічному, фізіологічному і поведінковому рівнях і знаходиться в залежності від виду стресора і характеру його впливу. Даний вид стресу виникає в ситуаціях загрози, небезпеки, конфлікту, образи, при необхідності прийняття відповідальних рішень. Виділяють різні його форми (імпульсивну, гальмівну, генералізовану), які призводять до змін в протіканні психічних процесів, мотиваційної структури діяльності, до емоційних зрушень, порушень мовної, рухової активності і поведінки в цілому.

EdwART. Словник термінів МНС 2010