Skip to main content

Стерлінгове ГРОШОВИЙ АГРЕГАТ М3

стерлінгове ГРОШОВИЙ АГРЕГАТ М3
(sterling М3) Колишній показник "широких" грошей, що включає наступні компоненти: 1) М0, який складається з готівки + касова готівка банків + залишки коштів на рахунках комерційних банків у Банку Англії; 2) банківські депозити до запитання приватного сектора; 3) строкові депозити приватного сектора + державні стерлінгові депозитні сертифікати. Даний показник в даний час відомий просто як М3.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.