Skip to main content

СТЕНОТЕРМІЯ

СТЕНОТЕРМІЯ
(від стіно ... і грец. Therme - тепло), адаптація організму до вузького інтервалу коливання температурного чинника. Пор. Еврітермія . Див. Також стенотермним організми .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.