Skip to main content

Державна реєстрація ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Державна реєстрація ЦІННИХ ПАПЕРІВ
здійснюється відповідно до законодавства: центральними фінансовими органами - державних казначейських зобов'язань, держоблігацій цільових внутрішніх позик, а також акцій і облігацій, що випускаються комерційними банками; місцевими фінансовими органами - випуск облігацій місцевих позик.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.