Skip to main content

ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЦТВО

ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЦТВО
(government production) Частина державних доходів, що отримується від використання факторів виробництва, що належать владі штатів або місцевим органам влади. Цей дохід включає в себе ренту за використання є власністю держави земель, а також будівель і споруд, наприклад муніципального житла. Крім того, держава іноді безпосередньо або через державні корпорації контролює надання певних послуг, наприклад комунальних, весь прибуток від продажу яких стає частиною частки держави в національному продукті. У тих випадках, коли державний сектор надає послуги суспільству і забезпечує державне управління, оборону країни, закон і порядок, освіту і медичне обслуговування, всі вони є частиною національного виробництва і за традицією оцінюються за собівартістю.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.