Skip to main content

ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ

ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ
органи державної влади і державного управління. У вузькому сенсі слова під державним апаратом розуміють тільки вищі органи державної влади, включаючи законодавчу, виконавчу, судову гілки влади. Іноді державний апарат ототожнюється з урядом і регіональною адміністрацією.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.