Skip to main content

СТАНДАРТНА СТАВКА

СТАНДАРТНА СТАВКА
(standard rate) В даний час вийшло з ужитку назву ставки прибуткового податку в Великобританії, яку застосовували до більшості доходів. Зараз вона називається базовою ставкою (basic rate). Зазвичай існують нижчі ставки для оподатковуваного доходу першого розряду, меншого деякого нижньої межі, і більш високі ставки для доходів, що перевищують певний верхня межа. У Великобританії базова, або стандартна, ставка застосовується до основної маси оподатковуваного доходу: доходи від власності, що оподатковуються у джерела, стягуються за цією ставкою.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.