Skip to main content

СТАНДАРТНЕ ВІДХИЛЕННЯ

СТАНДАРТНЕ ВІДХИЛЕННЯ
(standard deviation) Широко використовується показник дисперсії, який визначається як квадратний корінь із середнього квадратів відхилень змінних від їх середнього. Таким чином, якщо х приймає N різних значень, хi, для i = 1, 2 , ..., N, a середньої є m, стандартне відхилення задається формулою: Якщо m само по собі розраховане на підставі N спостережень, найкращою оціночної функцією для стандартного відхилення буде

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.