Skip to main content

СТАГНОПЛАНКТОН

СТАГНОПЛАНКТОН
(від лат. Stagno - роблю нерухомим і планктон ), співтовариство гідробіонтів, плаваючих в поверхневому шарі стоячих водойм (водні рослини - латаття, рдест плаваючий і ін.). Стагнопланктон беруть участь в розвитку і продукуванні водних біоценозів, в збагаченні водного середовища киснем і їжею для рослиноїдних тварин. При сплесках чисельності стагнопланктона може статися евтрофікація водойми.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.