Skip to main content

СТАБІЛЬНІСТЬ біосфери

СТАБІЛЬНІСТЬ біосфери
(від лат. Stabilis - стійкий), буферна ємність біосфери, здатність біосфери протистояти зовнішнім (космічним) і внутрішнім збурень, включаючи будь-які антропогенні впливу. В епоху НТР стабільність біосфери сильно і стрімко порушується - явище, що межує з глобальною екологічною катастрофою, запобігання якої можливо тільки спільними зусиллями всього людства.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.