Skip to main content

ШВИДКІСТЬ РОСТУ ПОПУЛЯЦІЇ

ШВИДКІСТЬ РОСТУ ПОПУЛЯЦІЇ
приріст популяції за одиницю часу: DN / D t, де N - розмір популяції (чисельність), t - час. Може бути постійною (необмежене зростання - за умови відсутності опору середовища приросту) або затухаючої (коли зі збільшенням чисельності особин умови їх існування погіршуються і темп відтворення падає).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кі інев: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.