Skip to main content

СПЕКТР ЕКОЛОГІЧНИЙ

СПЕКТР ЕКОЛОГІЧНИЙ
процентні співвідношення різних систематичних та екологічних категорій (фітофаги, м'ясоїдні, всеїдні і т. П.) На певній території або в біоценозі. Зазвичай екологічний спектр представляється у вигляді кола, розбитого на окремі сектори, що відповідають даним таксономічного або біоценотичного аналізу.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.