Skip to main content

Питома теплоємність

Питома теплоємність
кількість енергії, яке необхідно повідомити 1 г будь-якого речовини, щоб підвищити його температуру на 1 ° С. За визначенням, для того щоб підвищити температуру 1 г води на 1 ° С, потрібно 4, 18 Дж.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.