Skip to main content

Твердий ВИТРАТИ

твердий ВИТРАТИ
кількостей наносів, проноситься річкою через дане перетин в одиницю часу. Виражається в г / сек або кг / сек.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.