Skip to main content

РОДЮЧІСТЬ ГРУНТУ

РОДЮЧІСТЬ ГРУНТУ
сукупність властивостей грунту, забезпечує врожай сільськогосподарських рослин; високу родючість грунту залежить від оптимального вмісту в ній поживних речовин (азоту, фосфору, калію, мікроелементів, вологи і т. д.), ступеня зволоженості, правильності агротехніки, відсутності забруднюючих речовин, ерозій, зсувів, засолення та ін.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.