Skip to main content

Сестон

Сестон
(від грец. Sestos - просіяний і on - суще), сукупність зважених у воді органо-мінеральних часток (детрит) і планктонних організмів, що вловлюються дрібнопористої планктонної мережею .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.