Skip to main content

СІГМА

СІГМА
(sigma) Буква грецького алфавіту; заголовна зображується як Σ, рядкова - як σ. В економічній літературі вона використовується по-різному. Велика літера Σ зазвичай позначає суму членів ряду: Σ1N x1 = (x1 + x2 + ... + xN) Тут підрядковий індекс 1 і надрядковий індекс N після Σ позначають кордону , в яких може приймати значення величина i. Σi може бути використана в тих випадках, коли чітко визначені межі підсумовування. Рядкова σ використовується для позначення стандартного відхилення - широко використовуваного показника дисперсії, що визначається як квадратний корінь із середнього від суми квадратів відстаней кожного x1 від свого середнього μх. Тому (Це вірно, якщо μx вже відомо; якщо μx саме розраховується з цього ж безлічі, дає несмещенную оцінку.) Символи Σ і σ також часто використовуються для позначення економічних величин, що визначаються конкретно в кожному окремому випадку. Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

Економічний словник. 2000.