Skip to main content

КОРОКОЧАСНЕ ЦІННА ПАПІР

КОРОКОЧАСНЕ ЦІННА ПАПІР
(short dated security) Цінний папір, вперше випущена в обіг, з терміном погашення не менше п'яти років.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.