Skip to main content

РИНОК КОРОТКОСТРОКОВОГО КАПІТАЛУ

РИНОК КОРОТКОСТРОКОВОГО КАПІТАЛУ
ринок для біржових дилерів, які, купують і продають надійні короткострокові цінні папери: векселі, депозитні сертифікати, банківські акцепти, комерційні векселі.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.